Regulamin korzystania z karty rabatowej Centrum Ogrodniczego CYPRYS

  1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Centrum Ogrodnicze CYPRYS z siedzibą w Bolesławicach, przy ul. Leśnej 20.

  2. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą i nie może być zamieniana na gotówkę.

  3. Użytkownikiem karty rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która zapozna się z niniejszym regulaminem (otrzymanie karty rabatowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem).

  4. Posiadacz karty rabatowej za każdy zakup towaru od kwoty100 zł otrzymuje potwierdzenie uzyskania jednej szyszki, która jest równoważna 2% upustu.

  5. Kartę można zrealizować przy zebraniu 12 % upustu.

  6. Karta realizowana jest na okaziciela i w przypadku jej zgubienia firma nie uwzględnia roszczeń do upustu za zebrane wcześniej szyszki.

  7. Przekazanie danych osobowych przez posiadacza karty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)