TORF

Torf przez swoje właściwości poprawia strukturę podłoża, dostarcza próchnicę, spulchnia i napowietrza glebę. Może być stosowany do uprawy roślin kwaśnolubnych, a także drzew i krzewów iglastych w pojemnikach i gruncie.

Polecamy:

  • substrat torfowy
  • torf kwaśny
  • podłoże pod iglaki
  • podłoże do róż